Báo chí nói về chúng tôi

Báo chí nói về chúng tôi

Cuộc thi ảnh online “Những khoảnh khắc từ trái tim” trên website: www.nhungkhoanhkhactutraitim.com

Cuộc thi ảnh online “Những khoảnh khắc từ trái tim” vừa được tổ chức trên website www.nhungkhoanhkhactutraitim.com nhằm tôn vinh và lan tỏa những giá trị nhân văn, tình người thông qua ngôn ngữ hình ảnh.

Đây là một sân chơi bổ ích cho cộng đồng người yêu nhiếp ảnh. Thông qua lời mời gọi của ban tổ chức, nhiều nhiếp ảnh gia đã gửi tác phẩm tham dự cuộc thi, với chủ đề nhân văn và giàu cảm xúc như: tình mẫu tử, tình người thương, sự đoàn kết… Những bức ảnh đã lấy trái tim người xem.

Cuộc thi đã góp phần quảng bá và khơi dậy tinh thần sáng tạo, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn qua diễn đàn máy ảnh lớn. Ban tổ chức trân trọng cảm ơn các nhiếp ảnh gia đã tham gia cuộc thi với tinh thần tích cực.

https://vov.gov.vn/cuoc-thi-anh-covid-19-online-nhung-khoanh-khac-tu-trai-tim-dtnew-287641?keyDevice=true

https://vovworld.vn/vi-VN/viet-nam-chu-dong-phong-chong-covid19/cuoc-thi-anh-covid19-online-nhung-khoanh-khac-tu-trai-tim-1002949.vov
https://thanhnien.vn/trien-lam-anh-online-ve-covid-19-1851088100.htm
http://baovanhoa.vn/van-hoa/%C4%91e-cuong-van-hoa-viet-nam/artmid/2433/articleid/42383/trien-lam-anh-online-%E2%80%9Cnhung-khoanh-khac-tu-trai-tim%E2%80%9D
http://baovanhoa.vn/van-hoa/xay-dung-moi-truong-van-hoa-co-so/artmid/2399/articleid/42383/trien-lam-anh-online-%E2%80%9Cnhung-khoanh-khac-tu-trai-tim%E2%80%9D
https://www.cantho.gov.vn/wps/portal/home/en/detail/about-can-tho/culture-and-beliefs/spread+positive+energy+in+the+community
https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/phat-dong-trien-lam-anh-de-tai-covid-19-nhung-khoanh-khac-tu-trai-tim-664978
https://www.vietnamplus.vn/hoi-nghe-sy-nhiep-anh-tim-kiem-nhung-khoanh-khac-tu-trai-tim/725826.vnp
https://baodongnai.com.vn/vanhoa/202107/phat-dong-anh-trien-lam-covid-19-online-3068044/
https://haiphongnews.gov.vn/vn/tin-tuc/hoi-nghe-sy-nhiep-anh-tim-kiem-nhung-khoanh-khac-tu-trai-tim-ct1256.html
http://vanhoaonline.vn/giai-tri/artmid/521/articleid/42383/trien-lam-anh-online-%E2%80%9Cnhung-khoanh-khac-tu-trai-tim%E2%80%9D
http://vanhoaonline.vn/nghe-thuat/my-thuat-nhiep-anh/artmid/478/articleid/42383/trien-lam-anh-online-%E2%80%9Cnhung-khoanh-khac-tu-trai-tim%E2%80%9D
http://vanhoaonline.com.vn/nghe-thuat/my-thuat-nhiep-anh/artmid/478/articleid/42383/trien-lam-anh-online-%E2%80%9Cnhung-khoanh-khac-tu-trai-tim%E2%80%9D
http://baovanhoa.com.vn/nghe-thuat/my-thuat-nhiep-anh/artmid/478/articleid/42383/trien-lam-anh-online-%E2%80%9Cnhung-khoanh-khac-tu-trai-tim%E2%80%9D
http://baovanhoa.com.vn/giai-tri/artmid/521/articleid/42383/trien-lam-anh-online-%E2%80%9Cnhung-khoanh-khac-tu-trai-tim%E2%80%9D
https://baobinhduong.vn/en/online-covid-19-photo-exhibition-themed-moments-from-the-heart-held-a254573.html
http://vanhoaonline.vn/van-hoa/vhttdl-san-se-yeu-thuong-vuot-qua-%C4%91ai-dich/artmid/2223/articleid/42383/trien-lam-anh-online-%E2%80%9Cnhung-khoanh-khac-tu-trai-tim%E2%80%9D
http://admin.baodongnai.com.vn/vanhoa/202107/phat-dong-anh-trien-lam-covid-19-online-3068044/
https://trangchu.news/trien-lam-anh-online-ve-covid-19/p/370454.html
https://en.nhandan.vn/photography-exhibition-launched-to-highlight-vietnams-fight-against-covid-19-post100385.html
https://vtv4.vtv.vn/xa-hoi/cuoc-thi-anh-covid-19-online-nhung-khoanh-khac-tu-trai-tim-12188.html

https://cadn.com.vn/print/trien-lam-anh-covid-19-online-nhung-khoanh-khac-tu-trai-tim-post245996.html
https://cadn.com.vn/trien-lam-anh-covid-19-online-nhung-khoanh-khac-tu-trai-tim-post245996.html
https://baoquangnam.vn/van-hoa-van-nghe/trien-lam-anh-online-nhung-khoanh-khac-tu-trai-tim-ve-phong-chong-covid-19-115418.html
https://dantocmiennui.vn/trien-lam-anh-covid19-online-nhung-khoanh-khac-tu-trai-tim/304807.html
https://nbtv.vn/nhung-khoanh-khac-tu-trai-tim-14111.html
https://nhiepanhdoisong.vn/thong-bao-trien-lam-anh-covid-19-online-nam-2021-nhung-khoanh-khac-tu-trai-tim-472.html
https://daibieunhandan.vn/van-hoa/Nhung-khoanh-khac-tu-trai-tim-i268763/
https://tapchibaohiemxahoi.gov.vn//chi-tiet.aspx?id=65996
http://sovhtt.hanoi.gov.vn/phat-dong-trien-lam-anh-covid-19-online-nhung-khoanh-khac-tu-trai-tim/
http://daidoanket.vn/nhung-khoanh-khac-tu-trai-tim-5657314.html
https://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/tin-tuc/phat-dong-trien-lam-anh-covid-19-online-nhung-khoanh-khac-tu-trai-tim-146963.html
http://baoyenbai.com.vn/265/212981/Phat-dong-trien-lam-anh-Covid-19-111nline-Nhung-khoanh-khac-tu-trai-tim.aspx
http://www.baoyenbai.com.vn/PrintPreview/212981/
https://baobinhduong.vn/trien-lam-anh-covid-19-online-nhung-khoanh-khac-tu-trai-tim-a254559.html
https://www.baobaclieu.vn/van-hoa-nghe-thuat/lan-toa-nhung-khoanh-khac-tu-trai-tim-71812.html
https://baoquocte.vn/dich-covid-19-va-trien-lam-anh-nhung-khoanh-khac-tu-trai-tim-151155.html
https://baolangson.vn/van-hoa/434274-hoi-nghe-sy-nhiep-anh-tim-kiem-nhung-khoanh-khac-tu-trai-tim.html
https://baocantho.com.vn/-nhung-khoanh-khac-tu-trai-tim-va-tinh-nguoi-o-lai-a148803.html
https://www.anninhthudo.vn/nhung-khoanh-khac-tu-trai-tim-trien-lam-anh-covid-19-online-post472733.antd

Cuộc thi ảnh “Những khoảnh khắc từ trái tim”


https://vietnam.vnanet.vn/korean/tin-van/%E1%84%86%E1%85%A1%E1%84%8B%E1%85%B3%E1%86%B7-%E1%84%89%E1%85%A9%E1%86%A8%E1%84%8B%E1%85%B4-%E1%84%89%E1%85%AE%E1%86%AB%E1%84%80%E1%85%A1%E1%86%AB-%E2%80%93-%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%86%AB%E1%84%85%E1%85%A1%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%86%AB-%E1%84%89%E1%85%A1%E1%84%8C%E1%85%B5%E1%86%AB-%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%AB%E1%84%89%E1%85%B5%E1%84%92%E1%85%AC-266422.html
https://vietnamnet.vn/en/vietnam-news-headlines-july-12-755125.html
https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/to-chuc-trien-lam-anh-covid-19-online-nhung-khoanh-khac-tu-trai-tim-585089.html
https://vannghe.angiang.gov.vn/trien-lam-anh-covid-19-online-nam-2021-nhung-khoanh-khac-tu-trai-tim/
https://baodansinh.vn/trien-lam-anh-covid-19-online-nhung-khoanh-khac-tu-trai-tim-20210714065659601.htm
https://lhhvhnt.baclieu.gov.vn/-/tri%E1%BB%83n-l%C3%A3m-%E1%BA%A3nh-covid-19-online-n%C4%83m-2021-nh%E1%BB%AFng-kho%E1%BA%A3nh-kh%E1%BA%AFc-t%E1%BB%AB-tr%C3%A1i-tim-
https://tuoitrethudo.com.vn/phat-dong-trien-lam-anh-covid-19-online-nhung-khoanh-khac-tu-trai-tim-169466.html

Thông báo: Triển lãm ảnh Covid-19 online năm 2021 ” Những khoảnh khắc từ trái tim”


http://vannghehue.vn/tin-tuc/p0/c154/n3218/nhung-khoanh-khac-tu-trai-tim-trien-lam-anh-covid-19-online.html
https://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/print.aspx?id=65996
https://thuongmai360.vn/tin-tuc-su-kien/phat-dong-trien-lam-anh-covid-19-online-nhung-khoanh-khac-tu.html
https://tuyengiao.vn/van-hoa-xa-hoi/hoi-nghi-van-hoa-toan-quoc/van-hoc-nghe-thuat-viet-nam-vung-vang-trong-cuoc-chien-chong-dich-covid-19-136600
https://vitv.vn/tin-video/13-07-2021/ban-tin-gio-thu-9-phat-song-1835-13-07-2021/289292
https://bvhttdl.gov.vn/trien-lam-truc-tuyen-khong-chi-la-giai-phap-tinh-the-20210910134442163.htm
https://www.baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/van-hoa/190207/trien-lam-truc-tuyen-khong-chi-la-giai-phap-tinh-the?page=5
https://congan.com.vn/thong-tin-ban-doc/noi-dung-chinh-bao-catp-ngay-12-7-2021_116024.html
http://hvhnt.dongnai.gov.vn/Pages/newsdetail.aspx?NewsId=3008&CatId=87
https://baophuyen.vn/93/280467/cuoc-thi-va-trien-lam-anh-covid-19–nhung-khoanh-khac-tu-trai-tim—tac-gia-tran-van-hong-doat-huy-chuong-bac.html
https://baotintuc.vn/van-hoa/vaccine-tinh-than-trong-mua-dich-bai-1-nghe-thuat-nhan-len-suc-manh-tinh-than-viet-nam-20211215183511476.htm
https://www.giaoduc.edu.vn/trien-lam-truc-tuyen-huong-di-tat-yeu-hieu-qua-2021-2021.htm
https://nld.com.vn/van-nghe/trien-lam-truc-tuyen-huong-di-tat-yeu-hieu-qua-20210921193828116.htm