Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

1. Mục đích

Chính sách bảo mật này được xây dựng nhằm mục đích giải thích cách thức website Những Khoảnh Khắc Từ Trái Tim (www.nhungkhoanhkhactutraitim.com) thu thập, xử lý, lưu trữ, chia sẻ, bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và các thông tin nhạy cảm được thu thập thông qua các tương tác của khách hàng với trang web.

2. Phạm vi áp dụng

Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp cho website Những Khoảnh Khắc Từ Trái Tim khi truy cập và sử dụng trang web, bao gồm:

 • Thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp khi đăng ký tài khoản, đặt hàng, hoặc liên hệ với chúng tôi qua các kênh hỗ trợ trực tuyến.
 • Thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp khi tham gia các chương trình khuyến mãi, sự kiện, hoặc khảo sát của chúng tôi.
 • Thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp khi sử dụng các dịch vụ, tính năng của trang web.

3. Thông tin cá nhân được thu thập

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

 • Tên, email, số điện thoại, địa chỉ, ngày sinh, giới tính.
 • Thông tin thanh toán, giao hàng.
 • Thông tin về sở thích, thói quen mua sắm của khách hàng.

4. Mục đích thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng nhằm mục đích:

 • Cung cấp cho khách hàng các dịch vụ, tính năng của trang web.
 • Thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với khách hàng.
 • Gửi thông tin khuyến mãi, ưu đãi đến khách hàng.
 • Liên hệ với khách hàng để giải đáp thắc mắc, khiếu nại.

5. Cách thức thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng thông qua các cách thức sau:

 • Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân trực tiếp cho chúng tôi khi đăng ký tài khoản, đặt hàng, hoặc liên hệ với chúng tôi qua các kênh hỗ trợ trực tuyến.
 • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng thông qua các cookie, pixel, hoặc các công nghệ tương tự.

6. Cách thức sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng theo các cách thức sau:

 • Cung cấp cho khách hàng các dịch vụ, tính năng của trang web.
 • Thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với khách hàng.
 • Gửi thông tin khuyến mãi, ưu đãi đến khách hàng.
 • Liên hệ với khách hàng để giải đáp thắc mắc, khiếu nại.

7. Cách thức chia sẻ thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, bao gồm dịch vụ vận chuyển, thanh toán, lưu trữ dữ liệu, hoặc các dịch vụ khác.
 • Các bên thứ ba có liên quan đến các giao dịch của khách hàng với chúng tôi, bao gồm các đối tác cung cấp hàng hóa, dịch vụ, hoặc các tổ chức tài chính.
 • Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.

8. Cách thức bảo vệ thông tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm:

 • Sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử, và thủ tục để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.
 • Cập nhật các phần mềm ứng dụng web thường xuyên.
 • Dùng tường lửa ứng dụng web.
 • Xử lý các cuộc tấn công DDOS.
 • Sử dụng các plugin bảo mật website.
 • Thay đổi HTTP sang HTTPS.
 • Cài đặt mật khẩu cho website.
 • Giới hạn địa chỉ IP truy cập web.

9. Quyền của khách hàng

Khách hàng có các quyền sau đối với thông tin cá nhân của mình:

 • Quyền truy cập thông tin: Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân mà chúng tôi đang lưu giữ về họ.
 • Quyền chỉnh sửa thông tin: Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa thông tin cá nhân của họ nếu thông tin đó không chính xác hoặc không đầy đủ.
 • Quyền xóa thông tin: Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của họ trong