Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng website Những Khoảnh Khắc Từ Trái Tim

1. Quy định chung

Khi sử dụng website Những Khoảnh Khắc Từ Trái Tim (www.nhungkhoanhkhactutraitim.com), bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng sau đây:

  • Điều khoản sử dụng là các điều khoản và điều kiện được nêu tại đây và đăng tải trên website.
  • Người sử dụng là cá nhân và/hoặc tổ chức truy cập vào website để tiếp cận, sử dụng nội dung trên website.

2. Từ chối bảo đảm

Những Khoảnh Khắc Từ Trái Tim không đảm bảo rằng website sẽ hoạt động liên tục, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Những Khoảnh Khắc Từ Trái Tim cũng không đảm bảo rằng nội dung trên website là chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật.

3. Thay đổi điều khoản sử dụng

Những Khoảnh Khắc Từ Trái Tim có thể thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản sử dụng, vào bất cứ lúc nào. Khi có thay đổi, Những Khoảnh Khắc Từ Trái Tim sẽ thông báo cho người sử dụng bằng cách đăng tải các điều khoản mới lên website.

4. Quy định sử dụng dịch vụ

Khi sử dụng dịch vụ trên website, người sử dụng phải tuân theo các quy định sau:

  • Tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website.
  • Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác.
  • Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của Những Khoảnh Khắc Từ Trái Tim.
  • Không sử dụng website cho các mục đích bất hợp pháp hoặc vi phạm pháp luật.
  • Không sử dụng website để đăng tải, chia sẻ các nội dung vi phạm pháp luật, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, hoặc các nội dung có tính chất xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa,…

5. Giới hạn trách nhiệm

Những Khoảnh Khắc Từ Trái Tim không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại về kinh tế, danh dự, uy tín,… phát sinh do việc sử dụng website hoặc các dịch vụ trên website.

6. Bảo vệ bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ

Toàn bộ nội dung trên website Những Khoảnh Khắc Từ Trái Tim, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, video,… đều thuộc quyền sở hữu của Những Khoảnh Khắc Từ Trái Tim hoặc các bên thứ ba đã cấp phép cho Những Khoảnh Khắc Từ Trái Tim sử dụng.

Người sử dụng không được phép sao chép, chỉnh sửa, phân phối, xuất bản, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hoặc sử dụng nội dung trên website cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại.

7. Điều khoản khác

Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng website, Những Khoảnh Khắc Từ Trái Tim và người sử dụng sẽ giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng. Nếu không thể giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, tranh chấp sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền.

8. Hiệu lực

Điều khoản sử dụng có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải trên website.